Május 3-tól újra nyitva a Thor Gym edzőterem

Az elmúlt hetekben a változások időszakát éljük: Végre megnyithatnak a Thor Gym edzőtermei és már nem csupán versenyzők felkészítését tudjuk biztosítani!

MÁJUS 3-tól újra várjuk kedves vendégeinket!

Sajnos még nem teljes nyitásról beszélünk, ami mindenképpen az érdekünk lenne, de már ez is nagy lépés végre!

Fontos hangsúlyozni, hogy nem a mi döntési körünk az, hogy kit engedhetünk be a termekbe edzeni, hiszen a mi érdekünk az, hogy minél többen jöhessetek edzeni, tenni az egészségetekért. Ez elég egyértelmű minden szempontból!

Azonban nem tehetjük meg azt, hogy törvényt sértünk és kockáztatunk egy esetleges bezárást, vagy büntetést. Kivátképp nem egy olyan időszakot követően, amikor fél éven át veszteségeket halmoztunk és isteni szerencse az, hogy nem jutottunk azon – sajnos nagyon sok – edzőterem sorsára, akik végleg be kellett zárjanak.

Nem az a kérdés, hogy egyetértünk-e a korlátozásokkal, hogy egyetértünk-e a védettségi igazolvány által nyújtott előnyökkel, hanem az, hogy sajnos alkalmazkodnunk kell a jelenlegi helyzethet, ami mindenkinek nehéz.
Gondoljatok csak bele: miféle érdekünk lehetne abban, hogy válogassunk azok között, akik megtisztelnek minket a bizalmunkkal? Semmi! Egyszerűen az a helyzet áll fenn, hogy egy remélhetőleg rövid időszakban, alkalmazkodva a törvényi előírásokhoz kizárólag versenyzői engedéllyel és védettségi igazolvánnyal rendelkezőket engedhetünk be.
Szomorú olvasni a véleményeket, melyek rajtunk verik le a mérhetetlen dühöt és értethetetlenséget, de ezeket a szabályokat nem mi hoztuk, ellenben be kell őket tartanunk.

Hétfőtől az alábbi szabályok szerint várjuk azokat, akik rendelkeznek védettségi igazolvánnyal, érvényes versenyzői engedéllyel!

(2) Az R1. 12. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az (1) bekezdés szerinti helyszíneket – az edző- és tneszterem, az uszoda és a jégpálya kivételével – a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy látogathatja.”

(3) Az R1. 12. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A jégpályák, az uszodák, az edző- és tnesztermek és a sportlétesítmények
a) a sportról szóló törvény szerint versenyszerűen sportoló tizennyolcadik életévét be nem töltött személy és az őt felkészítő sportszakember számára edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel céljából, valamint
b) a koronavírus ellen védett személy számára
látogathatóak.”

(4) Az R1. 12. §-a a következő (4a)–(4g) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A (4) bekezdés szerinti helyszínre történő beléptetést megelőzően a sportról szóló törvény szerint versenyszerűen sportoló tizennyolcadik életévét be nem töltött személy életkorát és versenyszerű sportoló minőségét, valamint az őt felkészítő sportszakember e minőségét igazolja.
(4b) A (4) bekezdés szerinti helyszín üzemeltetője vagy vezetője, illetve az üzemeltető vagy a vezető alkalmazottja annak, a sportról szóló törvény szerint tizennyolcadik életévét be nem töltött versenyszerűen sportolónak, valamint őt felkészítő sportszakembernek a beléptetését megtagadja, valamint a látogatás megkezdését megakadályozza, aki a (4a) bekezdésben foglaltakat nem igazolja.
(4c) A (3a) és a (4) bekezdés szerinti helyszín üzemeltetője vagy vezetője, illetve az üzemeltető vagy a vezető alkalmazottja – a (4a) bekezdés szerinti kivétellel – annak a beléptetését megtagadja, valamint a látogatás megkezdését megakadályozza, aki
a) a koronavírus elleni védettségét vagy
b) az életkorát
e rendeletben meghatározott módon nem igazolja.
(4d) A (3a) és a (4) bekezdés szerinti helyszínen foglalkoztatott személy számára a maszkhasználat szabályait a (3a) és a (4) bekezdés szerinti helyszín vezetője határozza meg, azzal, hogy
a) a (3a) és a (4) bekezdés szerinti helyszínen foglalkoztatott személy, ha a koronavírus elleni védettséget e rendeletben meghatározott módon a (3a) és a (4) bekezdés szerinti helyszín vezetője felé nem igazolja, köteles a (3a) és a (4) bekezdés szerinti helyszín látogatók által látogatható területein és helyszínein az 1. § (1) bekezdésében meghatározott módon maszkot viselni,
b) a maszkhasználatot nem tilthatja meg.
(4e) Az (1) bekezdés szerinti helyszíneken – az edző- és tneszterem, az uszoda és a jégpálya kivételével – a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nem köteles maszkot viselni. Az edző- és tneszteremben, az uszodában, a jégpályán, valamint a sportlétesítményben a koronavírus ellen védett személy, valamint a sportról szóló törvény szerint tizennyolcadik életévét be nem töltött versenyszerűen sportoló, valamint őt felkészítő sportszakember nem köteles maszkot viselni. (4f) A (3a) bekezdés szerinti helyszínen este 11 óra és reggel 5 óra között – az ott foglalkoztatottak kivételével – tilos tartózkodni.
(4g) A (4) bekezdés szerinti helyszínen este 11 óra és reggel 5 óra között kizárólag az ott foglalkoztatott, továbbá – edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel céljából – a sportról szóló törvény szerint versenyszerűen sportoló a) tizennyolcadik életévét be nem töltött személy, és az őt felkészítő sportszakember, valamint
b) koronavírus ellen védett személy és az őt felkészítő sportszakember
tartózkodhat.”

Melyek kiegészültek az alábbiakkal:

1. A sportrendezvényekre vonatkozó rendelkezések
1. § (1) A jégpályák, az uszodák, az edző- és fitnesztermek és a sportlétesítmények – a sportrendezvényen való részvétel
céljából vagy a sportrendezvényre való felkészülés céljából – a sportról szóló törvény szerint versenyszerűen
sportoló tizennyolcadik életévét betöltött személy (a továbbiakban: versenyző) és az őt felkészítő sportszakember
számára is látogathatóak.
(2) Az (1) bekezdés szerinti helyszínre történő beléptetést megelőzően a versenyző a versenyszerű sportoló minőségét,
valamint az őt felkészítő sportszakember e minőségét igazolja.
(3) Az (1) bekezdés szerinti helyszín üzemeltetője vagy vezetője, illetve az üzemeltető vagy a vezető alkalmazottja
annak a versenyzőnek, valamint az őt felkészítő sportszakembernek a beléptetését megtagadja, valamint
az (1) bekezdés szerinti látogatás megkezdését megakadályozza, aki a (2) bekezdésben foglaltakat nem igazolja.
(4) Az (1) bekezdés szerinti helyszíneken a versenyző, valamint az őt felkészítő sportszakember nem köteles maszkot
viselni.
(5) Az (1) bekezdés szerinti helyszíneken este 11 óra és reggel 5 óra között a versenyző és az őt felkészítő
sportszakember is tartózkodhat.

Várjuk azt az időszakot, mikor végre újra mindenféle igazolás és kártya nélkül, bárki előtt szabad lehet a lehetőség az edzésre, mert valljuk, hogy az edzőtermek a megoldás és megelőzés részei, nem pedig ördögtől való helyek.

Egészen addig pedig várjuk mindazokat a régi és új tagokat, akik versenyengedéllyel, vagy védettségi igazolvánnyal rendelkeznek.

MÁJUS 3-tól újra NYITVA a THOR GYM!